Santiago Mollar | Oboe

santiago mollarNaix a Betxí (Castelló). Inicia els seus estudis musicals en l’escola d’educands de la Unió Musical de Betxí. Posteriorment continua els seus estudis musicals en el  Conservatori  Professional  de Música de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, on obté el títol de Professor en l’especialitat d’oboé. Després es trasllada al Conservatori Superior de Música de València on prossegueix els seus estudis d’oboé amb el professor D. Francisco Salanova, catedràtic del dit Conservatori, on obté el títol de Professor Superior en la dita especialitat, amb les màximes qualificacions.

       Forma part de diverses agrupacions orquestrals i camerístiques com l’orquestra de Cambra de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, amb la que realitza nombrosos concerts com solista a Castelló i província, del “Trio Scherzo”,  quintet de vent “Mediterrani” i del Grup de Cambra “Aeolians “, grups de cambra formats per professors del Conservatori  Professional de Música “Mestre Tàrrega” de Castelló, amb els que ha realitzat diverses actuacions tant a nivell nacional com internacional. Ha realitzat nombrosos concerts per a oboé i piano, acompanyat per prestigiosos pianistes en la província de València i  Castelló. També ha col·laborat com a solista amb l’orquestra de Cambra Euterpe, formada per professors de la Comunitat Valenciana, i també és membre fundador, i oboé solista en l’actualitat de la “Orquestra Simfònica de Castelló”, constituïda a l’Octubre de 1998, amb la que ha realitzat gires tant a Espanya com a Europa.

Amb 21 anys(1988) obté per oposició la plaça d’oboé solista, en la Banda Municipal de Castelló, romanent en la mateixa fins al mes d’Octubre de l991, amb la que a més actua com a solista en diversos concerts per a oboé i banda.

Ha participat en nombrosos Cursos  Internacionals i Masterclass, de tècniques de perfeccionament de l’oboé en les ciutats de València, Vila-real, Cullera, Llíria, etc… amb els professors, L.Koch, Francisco Salanova, Vicent Llimerá, J.L. Capezzali…

Ha participat en nombrosos Cursos de Música de Cambra impartits pels prestigiosos directors d’orquestra Jordi Mora i Michael Thomas.

En el camp de la Direcció Musical ha assistit a cursos de perfeccionament amb els prestigiosos directors: Enrique García Asensio, Bernardo Adam Ferrero, Jose Maria Cervera Collado, Felix Hauswirth i JR Pascual Vilaplana.

També ha realitzat cinc cursos de direcció en l’Escola de Música de la Vall D’albaida sota la direcció JR Pascual Vilaplana i a més a més amb els professors Ramón Garcia i Soler i Tomàs Gilabert i Giner.

Al Desembre de 1990 va ser nomenat Director de la banda “Unió Musical de Betxí” i en l’actualitat és Director-fundador  també de la seua “Escola de Música”  reconeguda com a oficial per la Generalitat Valenciana.

En l’any 2006 dirigeix com a director convidat, en el concert de presentació la banda comarcal de “La Plana Baixa” format per musics de tota la comarca, al voltant de 70.

Al juliol de l991 oposita a Madrid al Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, obtenint la plaça de funcionari de carrera en l’especialitat d’oboé, destinant-lo com a professor al Conservatori Professional de Música de Cartagena. Posteriorment obté mitgançant  Concurs de Trasllats (any 1995), la plaça de professor numerari en l’especialitat d’oboé en el Conservatori Professional de Música “Mestre Tárrega” de Castelló, càrrec que ocupa en l’actualitat.

Ha sigut professor associat en la UJI en les assignatures de “Didàctica de L’expressió Musical” i “Didàctica de la Música, durant el curs 2009-2010.

Pertany a dos grups de treball format per professors del Conservatori Professional de música “Mestre Tàrrega” de Castelló, dedicats ha investigar en el camp de la Didàctica i la Qualitat Musical.

Ha impartit nombrosos Cursos i  Masterclass a tots els nivells tant en la província de Castelló, Comunitat Valenciana i Catalunya.

Actualment prossegueix els seus estudis de Doctorat en la Universitat Politècnica de València i en la Universitat Jaume I.